På medlemsmötet, det blev väldigt bra, fick vi fram två ansvariga för varje öppen dag i månaden alla dagar utom onsdagar, så nu efterlyser jag någon som badar onsdagar kl 14:00 - 16:00. 

Det handlar alltså om att ansvara för en onsdag i månaden tillsammans med en annan medlem. Där finns ju fyra onsdagar i varje månad.

Sen är det önskvärt om någon vill hjälpa till att vara huvudansvarig för de öppna dagarna, dvs någon som kan hålla listorna med namn och telefonnummer aktuella och även vara behjälplig med förslag på reserv om det skulle behövas.

Idag är vi 150 st medlemmar! Vi i styrelsen får försöka bli bra på att delegera allt arbete som framkommer i vår fina förening. Det är mycket som görs, men inte märks, bara om det inte görs eller blir fel. Vi får försöka vara rädda om varandra och försöka hitta "rätten" istället för "felen". Annars blir det lätt tråkig stämning och det är ju synd och onödigt. Det är roligare att ha kul ...

16. nov, 2019