Årsmöte förs Per Capsulam 26 mars 2023


Protokoll årsmöte 2023

STYRELSE 2023

Ordförande: Monica Christensen (telenr. 0706-735142

Sekreterare: Anne Andersson 

Kassör: 

Ledamot: Inger Fritzson samt

Ledamot: Monica Persson 

Adjungerande: Maria Sjöström (riktat uppdrag kommunikatör)