Aktuellt i Bastuföreningen Skarpa Kvinns


 


Julbad och fest på Kallbadhuset söndagen den 4 december kl 17:00 för den som anmält sig.

Vid eventuellt återbud till bastu på Kallbadhuset 4 december kl 17.15, meddela via SMS till Kerstin 070 5359973 så att någon på reservlistan kan komma med.

.

Trivselkommitén